• ۸۶۰۲۷۵۴۶– ۰۲۱
  • sabt.etemad@yahoo.com

Tag Archives: Industrial Design

ثبت علامت تجاری و طرح صنعتی - نقل و انتقال و تمدید علامت تجاری - دعاوی مربوط به علامت تجاری و طرح صنعتی

تغییرات، انتقال و اعراض از ثبت طرح صنعتی

شرایط ثبت طرح صنعتی در ایران

• تغییرات- موارد فوق توسط متقاضی باید کتباً و همراه با مدارک مربوط راجع به سوابق ثابت به همراجع ثبات اداره مالکیت صنعتی اعلام گردد و در صورتی که در طبقه بندی بینالمللی طرح تغییراتی به وجود آید آن هم بوسیله مالک به مرجع ثبت برای اعمال تغییرات اعلام میگردد، حال اگر مالک اجازه بهرهبرداری از طرح خود را به دیگری واگذار کند مکلف است مدارک و اسناد خود را به مرجع ثبت ارائه نماید (مستفاد .۳ ماده ۹۳)

• انتقال – نقل و انتقال گواهینامه طرح صنعتی در مرجع ثبات پس از درخواست کتبی به همراه مدارک احصاء شده در مواد ۹۴ و ۹۵ آ.ق.ث.ا.ط.ع صورت میگیرد.

• اعراضی – مالک طرح صنعتی می تواند از حقوق خود نسبت به طرح ثبت شده معتبر با تقدیم مدارک مندرج در ماده ۹۷ و تبصره های آ.ق.ث.ا.ط.ع اعراض نماید.
در خاتمه تذکر این نکته ضروری است انتقال، اعطای اجازه بهره برداری و فسخ و خاتمه پیش از موعد بهره برداری یا اعراضی از طرح صنعتی ثبت شده چنانچه در خارج از کشور انجام شده باشد اصلی یا رونوشت مصدق سند مزبور پس از تایید نمایندگی سفارت ایران به اداره مالکیت صنعتی برای ثبت باید تقدیم گردد.
در کلیه موارد فوق اعم از تغییرات، انتقالات و فسخ و خاتمه یا اعراض از طرح صنعتی ثبت شده در صفحه مخصوص مربوط به ثبت طرح صنعتی و در ظهر گواهی نامه طرح صنعتی درج می گردد و در روزنامه رسمی آگهی می شود (مستفاد از مواد ۹۷ تا ۹۹ آ.ق.ث.ا.ط.ب.ی.ع).

ادمین سایت
ثبت علامت تجاری و طرح صنعتی - نقل و انتقال و تمدید علامت تجاری - دعاوی مربوط به علامت تجاری و طرح صنعتی

تعریف طرح صنعتی

طرح صنعتی چیست ؟

هرگونه ترکیب خطوط، رنگها و هرگونه شکل سه بعدی با خطوط، رنگها یا بدون آن به گونه ای که ترکیب یا شکل فرآوردههای صنعتی یا محصولی از صنایع دستی را تغییر دهد طرح صنعتی محسوب میشود. در یک طرح صنعتی تنها دسترسی به یک نتیجه فنی بدون تغییر ظاهری مشمولی حمایت قانون راجع به طرح صنعتی مصوب ۱۳۸۶ نمیباشد (ماده ۲۰ الی ۲۹ ق.ث.ا. طبیع). تعریف مزبور در مفهوم موسع می باشد هر چیزی که ناشی از ظاهر یک محصولی، به یک تأثیر حسی؛ (یعنی تأثیر دریافت شده با حس بینایی محسوس) ناشی گردد می تواند طرح صنعتی باشد. این همچنین می تواند شامل «طرح های پارچه بافی» باشد. تعریف همچنین شامل آثار ظاهری ناشی از استفاده برخی روش هایی مانند آب کاری یا لعاب کاری و غیره باز حالت ملموس و واقعی همیشه الزامی است، یک روش ساخت به عنوان یک طرح صنعتی مورد حمایت نمی باشد. از دیدگاه حقوق مالکیت فکری طرح صنعتی جنبه های تزئینی و زیبایی محصول مورد توجه می باشد که برای مشتری با توجه به ذوق و سلیقه و عشق و علاقه او ایجاد جذابیت و کششی در خرید را ایجاد میکند. ممکن است طرح، یک بعدی یا چند بعدی باشد. خصوصیات فکری هنرمند و خلق اثر او موجبات رونق بازرگانی داخلی و یا بین المللی را در یک محصول فراهم می کند و مآلاً با اشتغال کار شکوفایی اقتصادی کشور فراهم میگردد و خود هنرمند نیز از عرضه هنر و خلاقیت خود لذت میبرد. طرح صنعتی مانند صنایع دستی که هنر ایرانیان همیشه در جهان برتر بوده و می باشد ممکن است چندبعدی باشد. قالی های ایران در دنیا مشهور است. همچنین سایر محصولات صنعتی مانند پوشاک و جواهرات و طرح های صنعتی راجع به محصولات خانگی، طراحی منسوجات، لوازم ورزشی و ساخت ظروف با طرح های باستانی، میناکاری، منبت کاری و سازههای معماری نیز خلاقیت هنرمندان ما را از دوران ایران باستان به جهانیان نشان داده و در موزههای بین المللی از جمله موزه هنری پاریس از آنها تجلیل می کنند.

ادمین سایت
ثبت علامت تجاری و طرح صنعتی - نقل و انتقال و تمدید علامت تجاری - دعاوی مربوط به علامت تجاری و طرح صنعتی

شرایط طرح صنعتی

طرح صنعتی و شرایط استفاده از آن

برای اینکه بتوان از طرح صنعتی بطور انحصاری بهره برداری کرد تا رقبای او قادر نباشند از آن طرح نسخه برداری غیرمجاز یا تقلید نمایند باید واجد شرایط جدید بودن، ابتکاری بودن، کاربرد صنعتی داشتن، مشروع بودن از نظر اخلاق حسنه در نظم عمومی بر اساس ماده ۹۷۵ ق.م باشد. در کنوانسیون پاریس بند ۵ از ماده ۵ از طرح صنعتی تحت شرایط فوق حمایت می کند و کشورهای عضو میتوانند قوانین خاصی برای حمایت از طرح صنعتی را نیز پیش بینی در این راستا ماده ۲۱ ق.ث.ا.ط.ب.و.ع اظهار می دارد: «طرح صنعتی زمانی قابل ثبت است که جدید و یا اصیل باشد. طرح های صنعتی زمانی جدید است که از طریق انتشار به طور محسوس و یا از طریق استفاده به هر نحو دیگر قبل از تاریخ تسلیم اظهارنامه یا بر حسب مورد قبل از حق تقدم اظهارنامه برای ثبت در هیج نقطه ای از جهان برای عموم افشا نشده باشد. مفاد قسمت اخیر بند (ه) و بند (و) ماده ۴ این قانون در خصوصی طرحهای صنعتی نیز قابل اعمال است.»

ادمین سایت
ثبت علامت تجاری و طرح صنعتی - نقل و انتقال و تمدید علامت تجاری - دعاوی مربوط به علامت تجاری و طرح صنعتی

طرح صنعتی

Industrial Design –Les Dessins et modèles

طرح صنعتی Industrial Design –Les Dessins et modèles

واژه انگلیسی طرح صنعتی Industrial designs ناقص به نظر میرسد، ولی واژه فرانسوی طرح ها و مدل ها (Les Dessinset modéles) کامل است، زیرا واژه طرح و مدل هر کدام معنای خاصی خود را داشته و به صنعت و هنر تعلق دارد ولی در حقوق (Common law) واژه طرح صنعتی به اطلاق برگزار شده است و شکلی، ظاهر و مدل یک محصول را که قلمرو وسیعی دارد را در بر می گیرد مانند جواهرات، تزئینات لوکس، محصولات صنعتی به خصوصی صنایع دستی، پوشاک، ساعت، ابزار و وسایل فنی، لوازم خانگی، اسباببازی بچه ها که طرح و مدل دارد مانند انواع عروسکها، لوازم برقی، هنرهای دستی فانتزی، دکوراسیون، کریستالی سازی، شیشه بری، کوبلن، برنز کاری، طلا و جواهرسازی، فرشبافی، طرح و مدل اتومبیل های مختلف مانند (ماشین بنز)، سازههای معماری، طرح و مدل مبلهای مختلف، کراوات برند کریستین دیور و ادکلن آزارو (AZAARO)، طرح و مدل شیشه های عطر، عطر شانل (CHANEL).
شرایط طرح های صنعتی، حمایت از طرح صنعتی حقوق ناشی از آن، طرح صنعتی در موافقتنامه (TRIPS)، طبقه بندی لوکارنو (LOCARNO) – موافقتنامه لاهه راجع به تودیع طرح صنعتی و ثبت طرح صنعتی و تشریفات صدور آن در ایران در خاتمه حمایت از طرح، بطلان طرح صنعتی، تغییرات، انتقالات، اعراض و اعتراض در حقوق ایران و نتیجه را با توجه به قانون طرح صنعتی از ماده ۲۰ تا ۲۹ و آییننامه اجرایی ق.ث.ا.ط.ع مصوب ۱۳۸۷/۱۱/۱ و قانون حقوق مالکیت فکری فرانسه از ماده ۱ – ۵۱۱٫R و بعد و کنوانسیون پاریس و پروتکلهای مربوط و سایر منابع را می توانید در سایت مشاهده نمایید.

 

برای ثبت طرح صنعتی خود می توانید از وکلای گروه حقوقی اعتماد در کمترین زمان و کمترین هزینه اقدام کنید. برای کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید.

ادمین سایت