• ۸۶۰۲۷۵۴۶– ۰۲۱
  • sabt.etemad@yahoo.com

Tag Archives: حل اختلافات طرح صنعتی

ثبت علامت تجاری و طرح صنعتی - نقل و انتقال و تمدید علامت تجاری - دعاوی مربوط به علامت تجاری و طرح صنعتی

نتيجه و حل اختلافات طرح صنعتی

مشکلات و حل اختلاف طرح صنعتی

طرح صنعتی نتیجه فکر خلاق هنرمند است که طرح های زیبایی را با احساسی خاصی خود با توجه به ذوق و عشق و علاقه تهیه می کند تا جذابیت و کششی در مشتریان موجبات فروش کالاهای مختلف را در بازارهای جهانی فراهم میسازد. طرح صنعتی ممکن است یک بعدی یا چندبعدی باشد. هنر و خلاقیت فکری ایرانیان در جهان مشهور است مانند طرح قالی های زیبای ایرانی، صنایع دستی، پوشاک و طراحی جواهرات و وسایل خانگی از دوران باستان، منبتکاری و میناکاری، سازههای معماری که در موزه لوور پاریس یا سایر موزه های کشورهای دیگر تحسین بینندگان را به این آثار گران قیمت هنرمندان برانگیخته است.

طراحی صنعتی برای جذب مشتریان و فروش بیشتر کالا در نتیجه موجبات صادرات این محصولات را به کشورهای خارج و ایجاد اشتغالی را در داخل کشور فراهم میسازد. ما در این بخش شرایط طرح صنعتی و حمایت داخلی و بین المللی از آن و نقش مهم اقتصادی آن را توضیح دادیم. خوشبختانه ایران به موافقتنامه راجع به جنبه های تجارتی حقوق مالکیت فکری یا تریپس (TRIPS) ملحق شده است. ولی به طبقه بندی لوکارنو (Locarno classification) و موافقتنامه لاهه راجع به تودیع طرح صنعتی نپیوسته است اما در حال حاضر از طبقه بندی مزبور استفاده می شود.

قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجارتی مصوب ۱۳۸۶ با استفاده از مدل (WIPO) تهیه شده و از نظر بینالمللی هماهنگی دارد. خوشبختانه ایران به کنوانسیون پاریس ملحق شده است و نیز عضو سازمان جهانی مالکیت فکری (WIPO) میباشد.
در مورد حل اختلاف نظرها در مورد مالکیت صنعتی ماده ۲۸ کنوانسیون پاریس، حل اختلافات بین کشورهای امضاکننده را از طریق سازش (Conciliation) میانجیگری (Mediation) و بالاخره ارجاع به دیوان داوری بین المللی قابل حل وفصل دانسته است.
در مورد حل اختلافات بین دولت با دولت در دیوان بین المللی (ICJ) در کتاب حقوق تجارت بین المللی جلد پنجم از دوره حقوق تجارت به تفصیل مورد بحث قرار گرفته است.
بدیهی است رسیدگی مسالمت آمیز دعوی در اختلافات دولت با دولت در این مورد می تواند با رضایت آنها در دیوان مزبور قابل طرح باشد که در منشور سازمان ملل متحد فصل ۱۴ از ماده ۹۲ تا ۹۶ آمده است.

 

توضیحات:

ماده ۱۷۰

در اجرای بند ح ماده ۱۷ و ماده ۵۸ قانون، کمیسیونی مرکب از اعضاء زیر تشکیل می شود:

۱- رئیس اداره ثبت اختراعات، اداره ثبت طرح های صنعتی یا اداره ثبت علائم تجاری، حسب مورد؛

۲- نمایندهای از جانب مدیرکل اداره کل مالکیت صنعتی ؛

۳- یک کارشناسی یا متخصصی که در صورت لزوم می تواند خارج از سازمان باشد.

تبصره ۱- ریاست کمیسیون به عهده نماینده مدیرکل اداره کل مالکیت صنعتی قرار دارد.

تبصره ۲- تصمیم گیری در کمیسیون با اکثریت آراء است. این تصمیمات برای مرجع ثبت لازم الاتباع خواهد بود.

تبصره ۳- کارشناسی رسیدگی کننده نمیتواند نسبت به همان موضوع در کمیسیون شرکت نماید.

تبصره ۴- کمیسیون دارای یک عضو علی البدل خواهد بود که از بین کارشناسان و توسط مدیرکل اداره کلی مالکیت صنعتی تعیین خواهد شد.

تبصره ۵- چنانچه حضور اعضاء کمیسیون مستلزم پرداخت حقالزحمه باشد، پس از تأیید مدیر کل اداره کل مالکیت صنعتی، از محل اعتبارات سازمان تأمین و پرداخت خواهد شد.

ادمین سایت