• ۸۶۰۲۷۵۴۶– ۰۲۱
  • sabt.etemad@yahoo.com

Tag Archives: ثبت بین المللی طرح صنعتی

ثبت علامت تجاری و طرح صنعتی - نقل و انتقال و تمدید علامت تجاری - دعاوی مربوط به علامت تجاری و طرح صنعتی

بررسی اظهارنامه و ثبت طرح صنعتی

طرح صنعتی و حمایت های آن در ایران و جهان

در مورد حمایت بین المللی از طرح صنعتی در صفحات قبل موافقتنامه ۶ نوامبر ۱۹۲۵ میلادی با در نظر گرفتن کنوانسیون پاریس به امضا رسیده و اظهارنامه طرح صنعتی مورد بحث قرار گرفت و نحوه سپردن بین المللی طرح صنعتی با تقدیم اظهارنامه ثبت و سایر مدارک ضروری میباشد. در ضمن فتوکپی موافقت نامه لاهه را نیز کشورهای عضو باید پیوست اظهارنامه مزبور بنمایند. اظهارنامه در ایران طبق ماده ۲۲ ق.ث.ا.ط.ی.ع به اداره مالکیت صنعتی و سایر مدارک تودیع می شود و ثبت طرح دارای آثار حقوقی برای ذینفع میباشد. در ضمن بررسی اظهارنامه و ثبت طرح صتعتی از ماده ۸۲ تا ۸۸ آ.ق.ث.ا.ط.ا.ع حاصل گردیده است.

نمونه کاربردی گواهی ثبت طرح صنعتی

گواهی ثبت طرح صنعتی

ادمین سایت
ثبت علامت تجاری و طرح صنعتی - نقل و انتقال و تمدید علامت تجاری - دعاوی مربوط به علامت تجاری و طرح صنعتی

ثبت طرح صنعتی و تشریفات صدور آن در ایران

ثبت طرح صنعتی، چگونه و کجا ؟

ثبت طرح صنعتی توسط متقاضی انجام می شود و اظهارنامه ثبت طبق ماده ۲۲ ق.ث. ا.ط.ی.ع به اداره مالکیت صنعتی به همراه نقشه، عکسی و سایر مشخصات گرافیکی کالا و فرآورده هایی که برای آن طرح مورد استفاده قرار گرفته، ارائه می شود. ادارہ مالکیت صنعتی می تواند نمونه واقعی یا ماکتی از آن را نیز به همراه اظهارنامه درخواست کند. متقاضی باید هزینه مقرر را نیز پرداخت نماید. ثبت طرح صنعتی دارای آثار حقوقی است و پایه محکم تری برای اجرای حقوق متقاضی بطور انحصاری دارد. طبق ماده ۲۴ قانون مزبور می توان دو یا چند طرح صنعتی را در یک اظهارنامه قید و تسلیم نمود بشرط آنکه مربوط به یک طبقهبندی بینالمللی و یا مربوط به یک مجموعه یا ترکیبی از اجزا باشد. ثبت بینالمللی طرح صنعتی در ماهنامه های ادواری توسط دفتر بینالمللی صورت می گیرد. بازرگان ایرانی میتواند طبق موافقتنامه لاهه برای حمایت بینالمللی از طرحهای صنعتی در آن استفاده نماید. طبق بند (د) ماده ۲۸ همان قانون مدت اعتبار طرح صنعتی ۵ سال از تاریخ ثبست آن می باشد این مدت را میتوان برای دو دوره ۵ ساله متوالی دیگر پس از پرداخت هزینه مربوط تمدید کرد. تأخیر در تمدید طرح صنعتی، جریمه تأخیر به آن تعلق می گیرد. برابر ماده ۲۹ ق.ث. اطلع هر ذینفع می تواند از دادگاه تقاضای ابطال ثبت طرح صسنعتی را در صورت اثبات یکی از شرایط زیر که رعایت نشده باشد، بنماید: – طرح صنعتی شامل ترکیب خطوط یا رنگ ها و هرگونه شکل سه بعدی با خطوط، رنگها یا بدون آن به گونه ای باشد که ترکیب شکل یک فرآورده صنعتی یا محصول از صنایع دستی را تغییر ندهد (مستفاد از ماده ۲۰ همان قانون). – طرح صنعتی زمانی قابل ثبت است که جدید یا اصیل باشد. منظور از جدید بودن این است که طرح مزبور از طریق انتشار بطور محسوس یا از طریق استفاده به نحو دیگر قبل از تسلیم اظهارنامه یا قبل از حق تقدم اظهارنامه برای ثبت در هیج نقطهای از جهان برای عموم افشا نشده باشد (مستفاد .۳ ماده ۲۱ همان قانون). توضیح اینکه مفاد قسمت اخیر بند (ه) و بند (و) ماده ۴ این قانون در خصوص طرح صنعتی هم قابل اعمال می باشد. لازم به ذکر است که همه طرحهای صنعتی قابل حمایت نمی باشند در این صورت مشمول ضمانت اجرایی کپی رایت (copyright) می شوند. از نظر کارشناسی گاهی تمیز طرح صنعتی با (Copy right) مشکل می باشد. در خاتمه وقتی طرح صنعتی به ثبت رسید از نظر قانون قابل حمایت می باشد.

ادمین سایت
ثبت علامت تجاری و طرح صنعتی - نقل و انتقال و تمدید علامت تجاری - دعاوی مربوط به علامت تجاری و طرح صنعتی

طبقه بندی لوکارنو CLASSIFICATION LOCARNO

طبقه بندی لوکارنو CLASSIFICATION LOCARNO در طرح های صنعتی

موافقتنامه لوکارنو (Locarno Agreement) چیست ؟

طرح های صنعتی طبقات خاصی دارند که گروه بندی شده اند و از نظر بین المللی برای استفاده از این طبقه بندی، موافقت نامه ۱۹۶۸ اصلاحی ۱۹۷۹ و ۱۹۹۹ به نام موافقتنامه لوکارنو (Locarno Agreement) وجود دارد. طبقه بندی مزبور بوسیله کمیتهای منتخب از همتخصصین کشورهای عضو تهیه شده است و در دبیرخانه سازمان جهانی مالکیت فکری وایپو (WIPO) در ژنو قرار دارد به هنگام ثبت بین المللی طرح صنعتی از طبقه لوکارنو استفاده می شود. این طبقه بندی موجب می شود که هر طرح صنعتی در هر طبقه خاص گروه بندی خود قرار گیرد و با این ترتیب می توان به راحتی به آن دسترسی پیدا کرد. ضمیمه شماره ۲ موافقتنامه لوکارنو که از طرف وایپو منتشر شده است با توجه به سایت وایپو به شرح زیر می باشد. در ضمن ایران سال ۹۶ به این موافقتنامه ملحق شده است.

طبقه بندی بین المللی طرح های صنعتی طبق موافقتنامه لوکارنو

این فهرست با توجه به سایت وایپو تنظیم شده است.

طبقه بندی بین المللی طرح های صنعتی طبق موافقتنامه لوکارنو

فهرست طبقات

۱. مواد غذایی

۲. پوشاک و اقلام خرازی

۳. اقلام مسافرتی، چمدان و جعبه، چتر و سایبان و سایر اقلام شخصی که در جای دیگری قید نشده باشند.

۴. انواع برسی و قلم مو

۵. اقلام منسوجات، مواد پارچهای طبیعی و مصنوعی

۶. اسباب و اثاثیه و مبلمان

۷. اقلام خانگی که جای دیگری قید نشده اند

۸. ابزارآلات

۹. بسته ها و ظروف برای حمل یا جابجایی کالا

۱۰. ساعت و ساعت مچی و سایر لوازم اندازه گیری، کنترل و علامت دادن

۱۱. اقلام تزئینی

۱۲. لوازم حمل ونقلی یا بالا بردن

۱۳. تجهیزات تولید، توزیع یا تبدیل برق

۱۴. دستگاههای ضبط، ارسالی یا احیاء اطلاعات

۱۵. ماشین آلاتی که در جای دیگری درج نشده اند

۱۶. دستگاه های عکاسی، سینماتوگراف و بصری

۱۷. لوازم موسیقی

۱۸. ماشینهای اداری و چاپ

۱۹. لوازم التحریر و نوشت افزار، مواد تدریس و نقاشی

۲۰. تجهیزات فروشی و تبلیغات، تابلوها

۲۱. بازی، اسباب بازی، چادر و کالاهای ورزشی

۲۲. تسلیحات، اقلام آتش بازی، اقلام شکار، ماهیگیری و دفع آفات

۲۳. تجهیزات توزیع مایعات، تجهیزات بهداشت و فاضلاب، گرمایش، تهویه و تهویه مطبوع، سوخت جامد

۲۴. تجهیزات طبی و آزمایشگاهی

۲۵. واحدهای ساختمانی و عناصر ساختمانی

۲۶. دستگاههای روشنایی

۲۷. اقلام دخانی و توتون

۲۸. محصولات دارویی، اقلام و دستگاههای پیرایش

۲۹. ادوات و تجهیزات ضد خطر آتش سوزی برای جلوگیری از سوانح و نجات

۳۰. اقلام نگهداری و مراقبت از حیوانات

۳۱. ماشینها و لوازم تهیه مواد خوراکی و آشامیدنی که در جای دیگری قید

ادمین سایت
ثبت علامت تجاری و طرح صنعتی - نقل و انتقال و تمدید علامت تجاری - دعاوی مربوط به علامت تجاری و طرح صنعتی

حمایت از طرح صنعتی و حقوق ناشی از آن

حمایت از طرح صنعتی چگونه و چرا ؟

طرح صنعتی ممکن است در حقوق داخلی یا بین المللی مورد حمایت قرار گیرد. در ثبت داخلی هر کشوری می تواند با توجه به نیاز خود قوانین خاصی را تصویب کند. اما از نظر بین المللی، کنوانسیون پاریس حمایت آن را اختیاری دانسته است و در صورت ثبت بین المللی طرح صنعتی می توان طبق بند ۵ ماده ۵، کنوانسیون مزبور به شرط رفتار متقابل .۳ امتیازات آن بهره مند شد. اگر طرح صنعتی به طریق فوق ثبت نشود در بعضی از کشورها چنانچه طرح مزبور توصیف هنری داشته باشد (مانند جواهرات) از کنوانسیون (Copyright-Berne) می توان استفاده کرد و نیاز به ثبت ندارد. با توجه به اینکه ایران عضو کنوانسیون پاریس میباشد لذا برای ثبت بینالمللی طرح صنعتی فقط در تهران می توان با مراجعه به اداره مالکیت معنوی اقدام به ثبت آن نمود. ایران به کنوانسیون برن (‘Berne Convention) راجع به مالکیت ادبی و هنری تاکنون ملحق نشده است لذا از مزایای آن در سطح بینالمللی نمی تواند استفاده کند. موافقتنامه – Y لاهه حمایت بینالمللی از طرح های صنعتی را پیش بینی کرده است، ایران تاکنون به ان ملحق نشده است. در حال حاضر قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی به موافقتنامه لوکارنو (سوئیسی) ۱۹۶۸ Locarno Agreement) و اصلاحی ۱۹۷۹ را امضا نکرده ولی جدول طبقهبندی مزبور را رأساً تهیه و به امضا قوه قضائیه رسانده است که به علت عدم امضا موافقتنامه مزبور فاقد حمایت بینالمللی می باشد. حقوق ناشی از ثبت طرح صنعتی، مدت اعتبار و تمدید آن در ماده ۲۸ (ق، ث.ا.ط.ع) پیشبینی شده است. بهره برداری از هر طرح صنعتی که ثبت شده باشد مشروط به موافقت مالک برای بهره برداری هر شخص دیگر ضروری می باشد. منظور از بهره برداری از یک طرح صنعتی ثبت شده عبارت از ساخت، فروش و وارد کردن اقلام مربوط به آن طرح میباشد. بدیهی است بدون جلب موافقت مالک شخصی اخیر می تواند علیه استفاده کننده متخلف در دادگاه اقامه دعوی نماید. مدت اعتبار طرح صنعتی ۵ سال از تاریخ تسلیم اظهارنامه ثبت آن می باشد. مدت مزبور برای دو دوره ۵ ساله متوالی دیگر پس از پرداخت هزینه مربوط قابل تمدید میباشد. قسمت اخیر ماده مزبور یک مهلت ۶ ماهه برای تمدید مدت استفاده از طرح پیش بینی نموده است. در ضمن جریمه تأخیر اعمال میگردد.

طبق ماده ۲۹ قانون مزبور هر ذینفع می تواند دادگاہ ابطال طرح صنعتی را تقاضا کند به شرط آنکه ثابت کند که یکی از شرایط مندرج در مواد ۲۰ و ۲۱ همان قانون رعایت نشده باشد یا کسی که طرح صنعتی به نام او ثبت شده پدیدآورنده آن طرح یا قائم مقام قانونی او نيست.

ادمین سایت